Partnerský program

Naše partnerská spolupráce je hlubší než jen vyplácení provizí.
Stavíme na dlouhodobých vztazích, otevřenosti a férovosti.

1. Oblast spolupráce

2. Nabídka

3. Požadavky

4. Partneři

5. Registrace

 

1. Oblast spolupráce

Společně můžeme vašim firemním zákazníkům nabídnout ucelené komunikační řešení postavené na cloudové platformě VOIPEX.

S našimi prodejními partnery řešíme tyto oblasti komunikací pro B2B segment:

  • Hlasové služby a provoz telefonních čísel, včetně barevných a zahraničních
  • Pokročilé ústředny (iPBX)
  • Kontaktní call centra (inbound)
  • Propojení hlasových služeb VOIPEX se systémy CRM
  • Helpdeskové a ticketing nástroje pro zpracování různých komunikačních kanálů (email, chat, zákaznický portál, telefon) a propojení do vnitropodnikových systémů
  • Videokonference a webináře

komunikační platforma VOIPEX

2. Naše nabídka a podpora

Závazek IPEXuIPEX resellerIPEX partnerIPEX partner VIP
Poskytnutí obchodních a marketingových materiálů IPEX
IPEX poskytne datasheety, podpůrné texty a další produktové materiály v elektronické podobě a interní obchodní materiály
Zasílání produktových a obchodních novinek
Garance rezervace obchodního případu po dobu 3 měsíců
IPEX se zavazuje minimálně po dobu 3 měsíců od registrace partnerem daný obchodní případ neobchodovat napřímo a odkazovat zákazníka na partnera. Individuálně je možno tuto dobu prodloužit
Vyhrazený IPEX manažer, pre-sale podpora
IPEX poskytne potřebnou podporu pro získání obchodního případu a kontaktní osobu, která bude pro partnera zajišťovat vše potřebné
Balíček služeb IPEX za speciálních podmínek
Partner má nárok získat speciální slevu na služby IPEX po dobu trvání partnerské spolupráce a to 20% na služby, které jsou předmětem provize.
Online obchodní školení (přes videokonferenci)
Obvykle 1 x ročně
Poskytnutí loga VOIPEX partner a uvedení partnera na webových stránkách IPEX
IPEX poskytne logomanuál, logo pro partnera a uveřejní partnera na svých webových stránkách
Spoluúčast IPEX na vybraných akcích pořádaných partnery
IPEX zajistí prezentaci a prezentujícího s cílem podpořit partnera na jím pořádaném eventu. Finanční spoluúčast je dle typu akce a počtu účastníků, typicky se jedná o finanční podporu 3 – 10 000,- Kč. Účast zástupce IPEXu a finanční příspěvek podléhá předchozímu schválení
po dohodě
Marketingová podpora prodeje
IPEX umožňuje čerpat marketingový budget až 2% z obratu bez DPH přiznaných prodejů na předem schválené marketingové aktivity
Jednorázová provize z periodických služeb
Pravidelná provize z periodických služeb+ 5%

3. Naše požadavky

Požadavky na partneraIPEX resellerIPEX partnerIPEX partner VIP
Podpis partnerské smlouvy a dodržování kodexu IPEX
Účast na bezplatném online obchodním školení,
zakončeném testem
1x ročně1x ročně
Pravidelné videomeetingy s manažerem partnera
Za účelem udržování aktuálních informací o službách, novinkách
a obchodních příležitostech partnera
1x kvartálně1x kvartálně
Umístění loga IPEX a popis služeb na webové stránky partnera
IPEX poskytne podklady pro umístění zpětného odkazu a loga IPEX na stránkách partnera. Partner se zavazuje na stránkách aktivně propagovat dojednané služby VOIPEX
Zprostředkovat jednání s novým Zákazníkem s předběžným zájmem
Získat poklady ke zpracování nabídky, podílet se na její přípravě, organizovat a vést jednání se Zákazníkem
Trvalý rozvoj byznysu, péče o zprostředkované Zákazníky, jejich rozvoj, prodlužování smluv a provize za tyto činnosti
Samostatně vedené obchodní aktivity, příprava nabídek a smluv
Exkluzivita pro IPEX při nabízení služeb (obdobných k VOIPEX) Partnerem
Minimální měsíční periodické tržby za služby od IPEXu u zákazníka zprostředkovaného partnerem1500 Kč+5000 Kč+20000 Kč+

IPEX Reseller je základní program, Partner pouze zprostředkuje Zákazníka a IPEX s ním uzavře Zákaznickou smlouvu, Partner je vypořádán jednorázovou provizí.

IPEX Partner je prémiový program, IPEX poskytuje periodickou provizi a nadstandardní podporu, Partner se zavazuje trvale rozvíjet byznys a starat se o Zákazníky.

Pro vybrané Partnery je k dispozici program IPEX Partner VIP, IPEX poskytuje vyšší provize a Partner se zavazuje spolupracovat exklusivně jen s IPEXem. IPEX Partner VIP bude zákazníky samostatně obchodovat a dále podporovat.

 

Důležité body spolupráce

  • IPEX podporuje partnera při prodeji nabízených služeb
  • Partner se zavazuje hájit dobré jméno společnosti IPEX a se zákazníky jednat korektně
  • Spolupráce je budována jako dlouhodobá a je postavena na vzájemné důvěře

4. Partneři

5. Registrace partnera

Vítáme všechny zájemce o spolupráci. O jakou oblast spolupráce máte zájem?

 

Registrace partnera

Nezahltíme Vás, jen párkrát ročně vám pošleme pozvánku na bezplatný seminář, inspirativní snídani nebo tip jak zlepšit péči o zákazníka.

Lucie Skryjová

Lucie Skryjová

obchodní manažer

+420 544 528 944

skryjova(zavináč)ipex.cz