Partnerský program

Naše partnerská spolupráce je hlubší než jen vyplácení provizí.
Stavíme na dlouhodobých vztazích, otevřenosti a férovosti.

1. Oblast spolupráce

2. Nabídka

3. Požadavky

4. Partneři

5. Registrace

 

1. Oblast spolupráce

Společně můžeme vašim firemním zákazníkům nabídnout ucelené komunikační řešení postavené na cloudové platformě VOIPEX.

S našimi prodejními partnery řešíme tyto oblasti komunikací pro B2B segment:

  • Hlasové služby a provoz telefonních čísel, včetně barevných a zahraničních
  • Pokročilé ústředny
  • Kontaktní call centra
  • Propojení komunikačních služeb VOIPEX se systémy CRM
  • Helpdeskové a ticketing nástroje pro zpracování dalších kanálů (email, chat, soc.sítě) a propojení do vnitropodnikových systémů

komunikační platforma VOIPEX

2. Naše nabídka a podpora

Výhody pro partneraVOIPEX resellerVOIPEX partner
Přístup k obchodním a marketingovým materiálům IPEX
IPEX poskytne datasheety, podpůrné texty a další produktové materiály v elektronické podobě a interní obchodní materiály
Zasílání produktových a obchodních novinek
Garance rezervace obchodního případu po dobu 3 měsíců
IPEX se zavazuje minimálně po dobu 3 měsíců od registrace partnerem daný obchodní případ neobchodovat napřímo a odkazovat zákazníka na partnera. Individuálně je možno tuto dobu prodloužit
Vyhrazený IPEX manažer, pre-sale podpora
IPEX poskytne potřebnou podporu pro získání obchodního případu a kontaktní osobu, která bude pro partnera zajišťovat vše potřebné
Balíček služeb IPEX za speciálních podmínek
Partner má nárok získat speciální slevu na služby IPEX po dobu trvání partnerské spolupráce - 40% na pokročilou iPBX a kontaktní centra, 20% na ostatní služby
Online obchodní školení
Obvykle 1 x kvartálně
Použití loga VOIPEX partner a uvedení partnera na webových stránkách IPEX
IPEX poskytne logomanuál, logo pro partnera a uveřejní partnera na svých webových stránkách
Spoluúčast IPEX na vybraných akcích pořádaných partnery
IPEX zajistí prezentaci a prezentujícího s cílem podpořit partnera na jím pořádaném eventu. Finanční spoluúčast je dle typu akce a počtu účastníků, typicky se jedná o finanční podporu 3 – 10 000,- Kč. Účast zástupce IPEXu a finanční příspěvek podléhá předchozímu schválení
po dohodě
Marketingová podpora prodeje
IPEX umožňuje čerpat marketingový budget až 2% z obratu přiznaných prodejů na předem schválené marketingové aktivity
Jednorázová provize z implementačních služeb
Jednorázová provize z periodických služeb
Pravidelná provize z periodických služeb

3. Naše požadavky

Požadavky na partneraVOIPEX resellerVOIPEX partner
Podpis partnerské smlouvy a dodržování kodexu IPEX
Účast na bezplatném online obchodním školení,
zakončeném testem
1x ročně2x ročně
Pravidelné videomeetingy s manažerem partnera
Za účelem udržování aktuálních informací o službách, novinkách
a obchodních příležitostech partnera
1x kvartálně1x měsíčně
Umístění loga IPEX a popis služeb na webové stránky partnera
IPEX poskytne podklady pro umístění zpětného odkazu a loga IPEX na stránkách partnera. Partner se zavazuje na stránkách aktivně propagovat dojednané služby VOIPEX
Aktivní práce s potencionálním zákazníkem
Aktivní obchodní práce se stávajícím zákazníkem

Důležité body spolupráce

  • IPEX podporuje partnera při prodeji nabízených služeb
  • Partner se zavazuje hájit dobré jméno společnosti IPEX a se zákazníky jednat korektně
  • Spolupráce je budována jako dlouhodobá a je postavena na vzájemné důvěře

4. Partneři

5. Registrace partnera

Vítáme všechny zájemce o spolupráci. O jakou oblast spolupráce máte zájem?

 

Registrace partnera

Apeltauer Jan

Jan Apeltauer

obchodní manažer

+420 242 446 928

apeltauer(zavináč)ipex.cz

 

Odebírejte náš newsletter

Infolinka 844 844 000

Technická podpora 515 533 333