telefon: 844 844 000 Kontakty Podpora

VOIPEX Barevná čísla

VOIPEX Barevná čísla je služba umožňující zřízení a provoz telefonních čísel se sdílenými náklady (zelená čísla 800, bílá čísla 840/841/848 a modrá čísla 810/844/855) a telefonních čísel se zvláštními sazbami (žlutá čísla 900, duhová čísla 906 a čísla 909 se zvláštním tarifem). Vyberte si nové číslo, dokud je volné!

nebo přenést z jiné sítě

Výhody

Komu je tato služba určena

VOIPEX Barevná čísla je služba určená zejména firmám a organizacím, případně také živnostníkům a malým podnikatelům, kteří chtějí být dostupní na jednom telefonním čísle, pro volajícího bezplatně anebo za sdílené náklady na volání.

A-Z přehled našich služeb


Sdílejte náklady s volajícím

VOIPEX Barevná čísla se sdílenými náklady (zelená čísla 800, bílá čísla 840/841/848 a modrá čísla 810/844/855) umožní vašim zákazníkům a obchodním partnerům kontaktovat vás snadno a rychle na jednom telefonním čísle pro celou ČR buď bezplatně anebo se sdílenými náklady.

Inkasujte peníze od volajících

VOIPEX Barevná čísla ale nejsou jen čísla se sdílenými náklady. VOIPEX Barevná čísla jsou také čísla se zvláštními sazbami (žlutá čísla 900, duhová čísla 906 a čísla 909 se zvláštním tarifem). Tato čísla vám umožňují poskytovat zvlášť placené služby po telefonu, jako např. informační služby, poradenství a konzultace, zábavní služby, soutěže a loterie anebo služby pro dospělé. Služba VOIPEX Barevná čísla vám díky číslům se zvláštními sazbami umožní inkasovat peníze za všechna volání směrovaných vám jako volaným.

Vestavěná Antifraud pojistka

Služba VOIPEX Barevná čísla je automaticky zajištěna proti zneužití vaší IP ústředny nebo IP telefonů k podvodným voláním na váš účet (tzv. telco-fraud). Antifraud pojistka je propracovaný bezpečnostní mechanismus, který významně eliminuje riziko vzniku telco-fraudu.

Antifraud pojistka

Vyberte si nová telefonní čísla nebo přeneste stávající do naší sítě

Součástí služby VOIPEX Barevná čísla jsou vlastní telefonní čísla. Na výběr máte z čísel, která jsou u nás volná a okamžitě k dispozici — vyberte si, která se vám budou líbit. Současně pro vás můžeme zajistit jakékoliv neobsazené telefonní číslo přesně podle vašeho přání. Jestliže naopak chcete zachovat svá stávající telefonní čísla, jednoduše je přeneste do naší telefonní sítě VOIPEX. Je to snadné a bez výpadku.

Přejděte se svým číslem

Užijte si telefonování ve vysokém rozlišení

Služba VOIPEX Virtuální PBX vám poskytne jedinečný zvukový zážitek. S využitím koncových zařízení, která podporují telefonování ve vysokém rozlišení (označované jako HDSP™ společností Siemens™ a jako HD Voice™ společností Polycom™) uslyšíte v síti VOIPEX více než kdykoliv dříve.

HDSP™/HD Voice™ telefonování

Specifikace

Technická specifikace

VOIPEX Barevná čísla je služba na bázi IP telefonie (VoIP). K přenosu hlasu v IP sítích používá SIP protokolu. Službu lze využít buď s telefonní ústřednou podporující VoIP (např. VOIPEX PBX ústředna) – jako tzv. SIP trunk, anebo s využitím převodníků (např. Patton™ z naší nabídky) také s telefonními ústřednami vybavenými tradičním telefonním rozhraním (FXS, FXO, BRI, PRI, GSM). Jestliže nemáte telefonní ústřednu, můžete službu využít také přímo s IP telefony (např. Aastra™, Siemens Gigaset™, Grandstream™ z naší nabídky) nebo běžnými analogovými nebo digitálními telefony připojenými k Internetu prostřednictvím převodníků. V rámci služby VOIPEX Barevná čísla můžete využívat celou řadu služeb sítě VOIPEX.

Služby sítě VOIPEX

Dostupnost služby

Služba VOIPEX Barevná čísla je dostupná všude tam, kde je dostupné připojení k Internetu (např. se službou IPEX Internet). Abyste dosáhli zajištění kvality hlasových služeb v IP sítích srovnatelné s tradičními telefonními sítěmi, je nutné zajistit některé parametry IP sítě.

 • min. rychlost připojení k internetu 128 kbps (v obou směrech)*
 • max. průměrné zpoždění 150 ms
 • max. rozdíl mezi maximem a minimem zpoždění (tzv. jitter) do 20 ms
 • ztrátovost rámců max. 1 % (ideálně však 0 %)
 • pro připojení k Internetu nastavte QoS adekvátní počtu současných hovorů (pokud to lze, zajistěte pro VoIP vyhrazené internetové připojení)

*) rychlost uvedena pro 1 hlasový kanál. V případě více souběžných hovorů je nutné zajistit adekvátně vyšší rychlost internetové přípojky.

Pro volání přes Internet nedoporučujeme tyto typy připojení: vytáčené připojení v síti GSM, komutované připojení (dial-up), GPRS/EDGE, CDMA, HSCSD, satelitní připojení, ADSL linka s rychlostí nižší než 512/128 kbps.

Telefonní čísla

Se službou VOIPEX Barevná čísla získáte tzv. barevná telefonní čísla pro hlasové služby v pevném místě. Na výběr máte z čísel, která máme okamžitě k dispozici, anebo z jakýchkoliv dosud volných čísel, která pro vás zajistíme na základě vaší žádosti.

Chcete-li zachovat svá existující telefonní čísla přidělená pro hlasovou službu od jiného poskytovatele, lze tato vaše existující čísla přenést do naší sítě VOIPEX a využít je pro službu VOIPEX Barevná čísla.

Přejděte se svým číslem


Čísla se sdílenými náklady

Čísla se sdílenými náklady umožňují rozdělit náklady na volání na tato čísla mezi vás jako volaného (který propaguje své barevné číslo) a mezi volajícího, například vašeho zákazníka apod.

VOIPEX Zelené číslo 800

 • VOIPEX Zelené číslo 800 je pro volajícího z jakékoliv pevné nebo mobilní sítě v ČR vždy bezplatné. Jde o ideální způsob, jak dát vašim zákazníkům nebo obchodním partnerům moderní a marketingově atraktivní možnost, jak vás mohou komunikovat. Veškeré náklady spojené s voláním hradíte za volajícího vy jako volaný.

Naše reference a nabídka zelených čísel okamžitě k dispozici

VOIPEX Bílé číslo 840/841/842/848

 • VOIPEX Bílé číslo 840/841/848 bude pro volajícího dostupné vždy za jednotnou cenu. Ať už bude volat z jakékoliv pevné nebo mobilní sítě v ČR, vždy svému současnému poskytovateli hlasových služeb zaplatí cenu jako za běžný místní hovor. Vy jako volaný z těchto příchozích volání obdržíte drobnou provizi.

VOIPEX Modré číslo 810/844/855

 • VOIPEX Modré číslo 810/844/855 umožňuje rozdělit náklady na volání na oba dva účastníky—jak na volajícího, tak na volaného. Část nákladů na volání uhradí volající svému současnému poskytovateli hlasových služeb a část nákladů uhradíte jako volaný vy nám.

Čísla se zvláštními sazbami

Čísla se zvláštními sazbami vám umožňují inkasovat část z peněz, které od volajícího inkasuje jeho současný poskytovatel hlasových služeb za volání na vaše číslo se zvláštní sazbou.

Volající přitom za své volání platí svému současnému poskytovateli hlasových služeb zvláštní sazbu. Tato sazba je dána prvním dvojčíslím (následuje po prvním trojčíslí) čísla se zvláštní sazbou.

VOIPEX Žluté číslo 900

 • VOIPEX Žluté číslo 900 je určeno zejména pro obchodní a odborné informace.

VOIPEX Duhové číslo 906

 • VOIPEX Duhové číslo 906 doporučujeme pro poskytování služeb v oblasti zábavy a her. Nabídněte volajícím soutěže, loterie a další hry (mějte na vědomí, že tyto podnikatelské aktivity mohou být státem regulovány).

VOIPEX Číslo 909

 • VOIPEX Číslo 909 je určeno pro poskytování služeb pro dospělé (+18 let). Také poskytování těchto služeb může být státem regulováno.

Časté dotazy

Je možné zelenou linku nasměrovat na dvě telefonní čísla?

Ano, směrování je již funkcí tel. ústředny. Volající hovor, čekající ve frontě, je pro Vás zpoplatňován standardní sazbou za příchozí hovor.

Dá se volat z linky 800 ven?

Zelená linka je pouze virtuální číslo. Standardně je to tak, že barevná linka (virtuální číslo) je nasměrovaná na pevné (regionální) číslo. Volání ven ze zelené linky tedy není možné. Ven voláte ze standarního telefonního čísla.

Lze vyloučit některé příchozí tel. čísla či délku hovorů?

Čísla je možné blokovat (blacklist) i omezit délku hovorů. Jsou to však již funkce ústředny. V případě omezení délky hovorů však doporučujeme upozornit zákazníka na toto opatření nějakou hláškou hned na začátku hovoru. Protože po nastavené době se hovor automaticky ukončí.

Jsou automatické hlásky součástí ústředny?

Hlásky nejsou součástí realizace služby, můžete si je namluvit sami a pak nám je poslat buď ve formátu: MP3 mono wav 8kHz, 16bit mono nebo Vám můžeme nechat hlásky vyrobit profesionály. Hlásky se pak nainstalují do ústředny.

Dovoláte se na barevné linky ze zahraničí?

Volání ze zahraničí je operátory standardně blokováno. Linka 800 je dostupná v rámci ČR ze všech sítí (pevná i mobilní).

Ke stažení

Chci poslat na e-mail


Ke stažení

Ke stažení
Jazyk Formát Velikost Položka
777 kB Datasheet služby VOIPEX Barevná čísla
2.30 MB Případová studie řešení VOIPEX F1 pro společnost TESCOMA
1.82 MB Případová studie řešení VOIPEX F1 pro město Strakonice
587 kB Infolist Služby sítě VOIPEX
422 kB Infolist Portfolio služeb IPEX
636 kB Infolist Reference
782 kB Infolist Dostupnost a spolehlivost služeb
 

Zřízení čísla a ceny

Ceny a způsob úhrady

Ceny – Zelená čísla 800
Služba Aktivace Měsíčně Pozn
Minimální hovorné k provolání 0,– 1 000,–  
Linka 800  z rozsahu IPEXu 990,– 0,–  
SIP trunk 500,– 0,–  
CELKEM bez tel. přístroje 1490,– 1000,–  
Pronájem referentského telefonu 250,– 150,– není povinné
Celkem s telefonním přístrojem 1740,– 1 150,–  

Pokud byste si z našeho rozsahu nevybrali, je možné zažádat i jiné číslo dle Vaší potřeby na ČTÚ. Přidělení čísla trvá cca. 1–2 měsíce. Aktivace čísla by pak byla 5990,–Kč.

Poplatek za příchozí hovory z pevných sítí           1,–Kč/min

Poplatek za příchozí hovory z mobilních sítí        4,50Kč/min

Smlouva je na 12 měsíců. Zřízení do 7 dní od podpisu smlouvy.

Ceny – Barevná čísla 90×
Služba Aktivace Měsíčně Pozn
Minimální hovorné k provolání 0,– 0,–  
Linka 90× 2 990,– 2 990,–  
SIP trunk 500,– 0,–  
CELKEM bez tel. přístroje 3 490,– 2 990,–  
Pronájem referentského telefonu 250,– 150,– není povinné
Celkem s telefonním přístrojem 3 740,– 3 140,–  

Cena provize za příchozí hovor je závislá na zvoleném tarifu a objemu volání. Tarifikace je po minutách, tedy 60 + 60.

Cena hovoru (Tarif)              Vaše provize

8,– 1,60,–
10,– 2,80,–
20,– 7,–
30,– 13,–
50,– 24,–
80,– 42,–
95,– 51,–

*Ceny jsou uvedeny bez DPH

Našim zákazníkům je k dispozici:

Dalibor Vrba obchodní manažer

Odešlete mi poptávkový formulář

nebo zavolejte na číslo
844 844 000
Linka je k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hod.

O VoIP na Wiki

nebo přenést z jiné sítě