telefon: 844 844 000 Kontakty Podpora

LDAP protokol

Naučili jsme naši ústřednu číst vaše adresáře, jako například adresář kontaktů v MS Exchange™, s využitím LDAP a Active Directory.

nebo založit novou virtuální PBX

LDAP

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé položky na serveru ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury (jako ve skutečné adresářové architektuře). Je vhodný pro udržování adresářů a práci s informacemi o uživatelích (např. pro vyhledávání adres konkrétních uživatelů v příslušných adresářích a databázích). Protokol LDAP je založen na doporučení X.500, které bylo vyvinuto ve světě ISO/OSI, ale do praxe se ne zcela prosadilo, zejména pro svou „velikost“ a následnou „těžkopádnost“.

Protokol LDAP již ve svém názvu zdůrazňuje fakt, že je „odlehčenou“ (lightweight) verzí, odvozenou od X.500 (X.500 – Mezinárodní standard, vyvinutý spolkem International Consultative Commitee of Telephony and Telegraphy, pro formátování elektronických zpráv přenášených přes sítě nebo mezi počítačovými sítěmi).

Jak LDAP využívá ústředna IPEX iPBX

Ústředna IPEX iPBX využívá protokolu LDAP pro tyto funkce:

  • Ověřování uživatelů v LDAP/Active Directory serveru při přihlašování do webového rozhraní: uživatel nepotřebuje znát další heslo. K ověřování se používá centrální účet čímž je zvýšena bezpečnost a jsou sníženy náklady na správu.
  • Pro synchronizaci seznamu kontaktů: uživatel má k dispozici centrální seznam kontaktů k vytáčení click-to-dial a k zobrazení jména volajícího u příchozího hovoru.

Active Directory

Active Directory

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft™ pro použití v prostředí systému Microsoft Windows™. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.

O LADP na Wiki

nebo založit novou virtuální PBX